Geschiedenis TVO

 

 1982

18 Zestigplussers uit Overschie huren een tuin van 70 m2 aan de Achterdijk, achter de schooltuintjes, naast het paard van de melkboer.

1984

De schooltuintjes zijn weg, de wei van het paard is omgespit. Er zijn al ruim 40 tuinders, die heel actief zijn met het inrichten van een prachtige tuin. Er wordt veel gezamenlijk werk verricht en elke ochtend wordt er gezellig koffie gedronken. 

1985

TUINIEREN  VOOR  OUDEREN

wordt bij de notaris officieel opgericht! ! De eerste voorzitter is Jaap Broekhuizen. Alle 60 tuinen zijn verhuurd. De schuur dient als kantoor, kantine en opbergruimte. Er is een tuinder, die vier bijenvolken op de tuin zet. Hierdoor wordt de oogst nog beter! De dames verzorgen de koffie en de prachtige bloementuin.

1989

De schuur brandt volledig af. Samen met de gemeente bouwen de tuinders een nieuwe grotere schuur.

1990 

Er komt een kweekkas! Voortaan worden de plantjes zelf voorgetrokken en ook verkocht! Onder leiding van de nieuwe voorzitter Tinus van den Berg, groeit en bloeit de tuin!

De reddingsbrigade Terheijde krijgt een nieuw onderkomen.

TvO breekt eigenhandig de keet af en bouwt die weer op aan de Achterdijk!

1997

Er komen ook veel buitenlandse tuinders, met een andere manier van tuinieren. De tuinders leren zo veel van elkaar. Vanuit de Sociale Dienst komen er mensen werken vanuit een re-integratieproject.

2003 

Het Project Plan 16Hoven wordt opgezet. Er wordt bekeken, wat er wel en niet in het plan gaat thuishoren. De volkstuinen worden niet ontzien.

 

2005

In december overlijdt Tinus, de grote spil van TvO. Er is verdriet en ontreddering; hoe nu verder?

Er komt een nieuw bestuur, dat de draad van Tinus weer probeert op te pakken, maar het gaat moeizaam. Een aantal vrijwilligers haakt helaas af. De Deelgemeente besluit, dat TvO niet opgenomen gaat worden in het Plan 16Hoven. Wordt dit het einde van TvO?

2007

Frans Waaijers en Marjo Veringmeier van het nieuwe bestuur willen het er niet bij laten zitten en nodigen het Deelraadbestuur en het OBR uit voor een overleg voor het behoud van Stichting TvO, dat zo belangrijk is voor de oudere en minder valide tuinder!

2008

Na aanvankelijke aarzeling wil het Deelraadbestuur TvO toch wel helpen. Het Deelraadbestuur vraagt aan het OBR te onderzoeken, of er andere stukken grond zijn in Overschie, waar TvO opnieuw kan beginnen.

2009 – 2011

Frans en Marjo sjouwen van het ene stuk grond naar het andere, maar niets is er geschikt. Bij de overheid worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Er komt zelfs een rechtszaak, die TvO wint! Mede door het enthousiasme van de mede-tuinders gaan ze toch door, steeds met een groter succes! TvO heeft nu de toezegging, dat ze mag blijven.

2012-2013

Het complex wordt helemaal leeggehaald, alle planten, hekjes, paden en de kantine en schuur worden gesloopt met groot materieel. Alle spullen worden opgeslagen in 2 grote containers.  Wat achterblijft is een groot en kaal stuk land. Stukje bij beetje wordt het weer opgebouwd, er wordt grond gestort, paden worden aangelegd. De tuinen krijgen weer vorm. Er komen nieuwe bakken, een keet waar een deel van de schoffels en harken neergezet kunnen worden en de containers worden op het terrein gezet.

Op 15 juni 2013 wordt de tuin weer geopend, er kan weer worden getuinierd. De zomer werkt mee en al snel komen de eerste zaailingen boven. Het oogstfeest is een succes!

2014

In april wordt de kas geplaatst. Tijdens de werkochtenden wordt hard gewerkt om een kruidentuin aan te leggen. Op het achterste deel van de tuin komt een heemtuin en een insectenhotel.

Op 5 december heeft de voorzitter Marjo Veringmeier de eerste paal geslagen van het nieuwe Tuinhuis.

TVO-9696.jpg

2015

 Eindelijk kan de tuin officieel worden geopend. Het tuinhuis is áf, de bloementuin, de kruidentuin ingericht. Een groot terras en een aantal parkeerplaatsen: allemaal gerealiseerd. 

Op 5 september 2015 was de officiële opening van de tuin! Met de slogan: TvO harkt door heeft voorzitter Marjo Veringmeier de tuin geopend.Veel tuinders en oud-tuinders lieten zich door het slechte weer niet afschrikken en zijn naar het openingsfeest gekomen . Veel gezelligheid, bubbels, hapjes en muziek en toch nog de zon die tussen de buien door tevoorschijn kwam: De missie: TvO moet blijven is geslaagd!

2016

Jan Borgers neemt de voorzittershamer over van Marjo Veringmeier. TvO krijgt in dat zelfde jaar voor het eerst in haar bestaan een Drank- en Horecavergunning waardoor het mogelijk is zwak alcoholische dranken en kleine maaltijden te verstrekken.

2020

Na 3 jaar overleggen met de gemeente Rotterdam is het voorzitter Jan Borgers eindelijk gelukt om zonnepanelen op het dak van het tuinhuis te realiseren.

https://www.ad.nl/rotterdam/zonnepanelen-op-gemeentelijk-dak-om-moedeloos-van-te-worden~a6efab1d/

TvO is daarmee de enige die in eigen beheer zonnepanelen heeft op het dak van een gemeentelijk eigendom. Helaas moest daar wel een notaris aan te pas komen om e.e.a. te realiseren.

2020-2021

Corona trekt een zware wissel op de activiteiten van TvO. Eén van onze gewaardeerde vrijwilligers, Fred Gude, komt hierdoor te overlijden.

2022

De vraag naar een moestuin op ons schitterende complex is inmiddels zo groot dat er inmiddels 17 personen op de wachtlijst staan voor het verkrijgen van een tuin.

Voorts is ons tuinhuis sinds 2016 een geliefde plek voor vergaderingen van de Gebiedscommissie/Wijkraad, WMO-Radar, bewonersbijeenkomsten van de gemeente en andere overheidsinstanties.

Na jaren komt er helaas op initiatief van WMO-Radar een einde aan het op elke donderdagochtend in ons tuinhuis gehouden "Café Goed Gesprek". 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb